ดงพญาเย็น ทิวเขา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลาง มีลักษณะเป็นแนวต่อเนื่องจากตอนใต้สุดของทิวเขาเพชรบูรณ์ตะวันออก จุดเริ่มต้นของทิวเขานี้อยู่ที่เส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี กับ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ทอดเป็นแนวยาวลงมาทางทิศใต้ ผ่านเข้าไปใน จ.สระบุรี ตามแนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับ อ.สีคิ้ว และ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จนถึง ข.ฟ้าผ่า จึงหักไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปตามแนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่าง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กับ อ.เมืองฯ จ.นครนายก แล้วไปสิ้นสุดทิวเขาที่ ข.เขียว รวมความยาวประมาณ ๑๒๐ กม.
ทิวเขานี้มีเขาที่สำคัญดังนี้ ๑. ข.เขียว (๑,๒๙๒ ม.) ๒. ข.ฟ้าผ่า (๑,๐๗๑ ม.) ๓. ข.ซับแก้งไก่ (๗๓๖ ม.) ๔. ข.น้อย (๗๒๗ ม.) ๕. ข.สวอง (๗๒๒ ม.) ๖. ข.วงจันทร์แดง (๗๒๑ ม.) ๗. ข.หล่ม (๗๐๒ ม.)
ในอดีตทิวเขานี้มีชื่อว่า ดงพญาไฟ จนถึงรัชสมัยรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็นดงพญาเย็น